Rettighetstelefonen søker frivillige jusstudenter og jurister

Vi søker frivillige jurister og jusstudenter ! Rettighetstelefonen er avhengig av frivillighet fra jurister og jusstudenter for å kunne opprettholde vårt tilbud. Vi rekrutterer i bolker og har akkurat åpnet en ny søknadsrunde ! Hva er rettighetstelefonen? Rettighetstelefonen er et tilbud til unge i aldersgruppen 16 - 30 år som møter på utfordringer i [...]