VÅRE ÅPNINGSTIDER

Våre åpningstider
Våre åpningstider kan variere fra uke til uke ettersom at hele tjenesten er basert på frivillighet fra jurister og jusstudenter. I eksamensperioder og andre perioder hvor det er få frivillige kan det være vanskelig å holde tilbudet åpent. I utgangspunktet prøver vi å holde åpent tirsdag, onsdag og torsdag fra 17.30 til 21.30.
Vi publiserer uansett alle våre åpningstider minst en uke i forkant slik at du vet når tjenesten er bemannet og ikke.

Publiserte åpningstider

Det vil frem til jul være noe reduserte åpningstider grunnet eksamensperiode for våre frivillige.

Måned Uke Dato Åpningstid
November 44 onsdag, 01. november 18.00 – 21.00
November 44 torsdag, 02. november 18.00 – 21.00
November 45 tirsdag, 07. november 18.00 – 21.00
November 45 torsdag, 09. november 18.00 – 21.00
November 46 torsdag, 16. november 18.00 – 21.00
November 47 torsdag, 23. november 18.00 – 21.00
November 48 tirsdag, 28. november 18.00 – 21.00
November 48 torsdag, 30. november 18.00 – 21.00

 

Måned Uke Dato Åpningstid
Desember 49 tirsdag, 05. desember 18.00 – 21.00
Desember 49 torsdag, 07. desember 18.00 – 21.00
Desember 50 tirsdag, 12. desember 18.00 – 21.00
Desember 50 torsdag, 14. desember 18.00 – 21.00