VÅRE ÅPNINGSTIDER

Våre åpningstider
Våre åpningstider kan variere fra uke til uke ettersom at hele tjenesten er basert på frivillighet fra jurister og jusstudenter. I eksamensperioder og andre perioder hvor det er få frivillige kan det være vanskelig å holde tilbudet åpent. I utgangspunktet prøver vi å holde åpent tirsdag og torsdag fra 18.00 til 21.00.
Vi publiserer uansett alle våre åpningstider minst en uke i forkant slik at du vet når tjenesten er bemannet og ikke.

Publiserte åpningstider

Måned Uke Dato Åpningstid
Januar 2 tirsdag, 09. januar 18.00 – 21.00
Januar 2 torsdag, 11. januar 18.00 – 21.00
Januar 3 tirsdag, 16. januar 18.00 – 21.00
Januar 3 torsdag, 18. januar 18.00 – 21.00
Januar 4 tirsdag, 23. januar 18.00 – 21.00
Januar 4 torsdag, 25. januar 18.00 – 21.00
Januar 5 tirsdag, 30. januar 18.00 – 21.00

 

Måned Uke Dato Åpningstid
Februar 5 torsdag, 01. februar 18.00 – 21.00
Februar 6 tirsdag, 06. februar 18.00 – 21.00
Februar 6 torsdag, 08. februar 18.00 – 21.00
Februar 7 tirsdag, 13. februar 18.00 – 21.00
Februar 7 torsdag, 15. februar 18.00 – 21.00
Februar 8 torsdag, 22. februar 18.00 – 21.00
Februar 9 tirsdag, 27. februar 18.00 – 21.00