VÅRE ÅPNINGSTIDER

Våre åpningstider
Våre åpningstider kan variere fra uke til uke ettersom at hele tjenesten er basert på frivillighet fra jurister og jusstudenter. I eksamensperioder og andre perioder hvor det er få frivillige kan det være vanskelig å holde tilbudet åpent. I utgangspunktet prøver vi å holde åpent tirsdag og torsdag fra 18.00 til 21.00.
Vi publiserer uansett alle våre åpningstider minst en uke i forkant slik at du vet når tjenesten er bemannet og ikke.

Publiserte åpningstider

Måned Uke Dato Åpningstid
Mars 9 torsdag, 01. mars 18.00 – 21.00
Mars 10 tirsdag, 06. mars 18.00 – 21.00
Mars 10 torsdag, 08. mars 18.00 – 21.00
Mars 11 tirsdag, 13. mars 18.00 – 21.00
Mars 11 torsdag, 15. mars 18.00 – 21.00
Mars 12 tirsdag, 20. mars 18.00 – 21.00
Mars 12 torsdag, 22. mars 18.00 – 21.00

 

Måned Uke Dato Åpningstid
April 14 tirsdag, 03. april 18.00 – 21.00
April 14 torsdag, 05. april 18.00 – 21.00
April 15 tirsdag, 10. april 18.00 – 21.00
April 15 torsdag, 12. april 18.00 – 21.00
April 16 tirsdag, 17. april 18.00 – 21.00
April 16 torsdag, 19. april 18.00 – 21.00
April 17 tirsdag, 24. april 18.00 – 21.00
April 17 torsdag, 26. april 18.00 – 21.00