Vi søker frivillige jurister og jusstudenter !

Rettighetstelefonen er avhengig av frivillighet fra jurister og jusstudenter for å kunne opprettholde vårt tilbud.
Vi rekrutterer i bolker og har akkurat åpnet en ny søknadsrunde !

Hva er rettighetstelefonen?
Rettighetstelefonen er et tilbud til unge i aldersgruppen 16 – 30 år som møter på utfordringer i møte med ulike etater og som trenger bistand til å finne ut hvilke rettigheter man har. Selv om vi ikke sikter oss inn mot andre aldersgrupper så besvarer vi alle telefoner.
Vi tar sikte på å ha åpent 2 kvelder og en ettermiddag i uken. En vakt varer i ca 4 timer.
Vi er nå i en prosjektfase og tilbudet åpner i midten av august etter sommerferien. Før dette skal vi ha rekruttert 15 frivillige jurister og jusstudenter som vil få opplæring og veiledning av oss. Opplæringen vil bli i slutten av juni etter eksamener.

Hva kreves av en frivillig?
– Du må ha fullført og bestått 2. avdeling
– Du må trives i et sosial miljø
– Det å kunne hjelpe andre i en vanskelig situasjon motiverer deg
– Du må minimum kunne ta på deg 2 vakter per måned og delta på en dag med opplæring/kursing.

Hvorfor melde seg som frivillig?
– Du vil tidlig få et stort og tungt ansvar som gir deg en unik erfaring samtidig som du hjelper de som trenger det mest.
– Vi kan være en døråpner til videre karriere og er behjelpelige tilbake så langt det lar seg gjøre.
– Du melder deg frivillig opp til hvilke vakter du selv ønsker. På denne måten er det fullt mulig å slippe unna i eksamensperioder eller andre perioder hvor du ikke har tid til å bidra.
– Du blir en del av et sosialt miljø

Hvor mange skal ansettes?
– Vi skal ansette opp til 15 frivillige.

Hvilke rettsområder jobber dere innenfor?
Vi jobber bredt, men hovedsakelig mot kommunale tilbud, fastlege, sykehus, BUP, avtalepsykolog, NAV, utdanning og arbeidsliv. Relevante rettsområder vil derfor være:
– Familierett
– Trygderett
– Arbeidsrett
– Barnerett
– Velferdsrett
– Med flere

Hvor finner jeg mer informasjon?
Du kan klikke her for mer informasjon. Er det fortsatt noe du savner så kan du benytte deg av skjemaet på siden eller ta kontakt per telefon.

Hvordan søker jeg?
Vi benytter oss av et eget skjema som alle søkere må benytte seg av.
Alle søkere må laste opp CV, karakterutskrift og en søknad på maks 1 side i word.
Klikk her for å gå til skjemaet.

Når er fristen?
– 07. april 12:00

Med vennlig hilsen,

Prosjektledelsen – Rettighetstelefonen

Følg oss gjerne på sosiale medier for fortløpende oppdateringer !