SØKNADSSKJEMA

Vi rekrutterer frivillige i bolker.

Neste søknadsfrist:
– 
August 2018

Hvordan søker jeg?
Når vi har en søknadsrunde gående vil det være et skjema nedenfor.
Fyll ut skjemaet og last opp nødvendig dokumentasjon. Alle får svar og aktuelle kandidater vil bli innkalt til et strukturert panelintervju.

Søknadsrunde
Neste søknadsrunde åpner august 2018. Sørg for å ha CV og karakterutskrift med rett kopi stempel klar i forkant.

Søknadsskjema