SØKNADSSKJEMA

Vi rekrutterer frivillige i bolker.

Neste søknadsfrist:
– 
Ikke satt enda.

Hvordan søker jeg?
Når vi har en søknadsrunde gående vil det være et skjema nedenfor.
Fyll ut skjemaet og last opp nødvendig dokumentasjon. Alle får svar og aktuelle kandidater vil bli innkalt til et strukturert panelintervju.

Søknadsrunde
Neste søknadsrunde er ikke satt enda.