Prosjektledelsen er satt

Prosjektledelsen er satt Prosjektmedarbeiderne har i dag kommet seg på nett og har fått full oppdatering av prosjektleder, Olav Østbye. Alle prosjektmedarbeiderne studerer juss ved det juridiske fakultetet og jobber på frivillig basis. De representerer og tilfører Rettighetstelefonen en etterspurt kompetanse som vil bidra med å utvikle prosjektet i riktig retning. Vi vill jobbe suksessivt [...]