Gratis juridisk veiledning for unge og pårørende !

Gratis juridisk veiledning for unge og pårørende! Rettighetstelefonen har nå vært i en prosjektfase i 6 måneder, og det er på tide å åpne telefonene ! I juni ble det gjennomført opplæring for alle våre frivillige, og vi har nå hele 22 frivillige jurister og jusstudenter som er kan bistå deg så godt de [...]