VÅRE ÅPNINGSTIDER

Våre åpningstider
Våre åpningstider kan variere fra uke til uke ettersom at hele tjenesten er basert på frivillighet fra jurister og jusstudenter. I eksamensperioder og andre perioder hvor det er få frivillige kan det være vanskelig å holde tilbudet åpent. I utgangspunktet prøver vi å holde åpent tirsdag og torsdag fra 18.00 til 21.00.
Vi publiserer uansett alle våre åpningstider minst en uke i forkant slik at du vet når tjenesten er bemannet og ikke.

Publiserte åpningstider

Telefonlinjene er åpen hver tirsdag og torsdag fra 18.00 – 21.00 i tiden fremover.