Rettighetstelefonen søker frivillige jusstudenter og jurister

Vi søker frivillige jurister og jusstudenter ! Rettighetstelefonen er avhengig av frivillighet fra jurister og jusstudenter for å kunne opprettholde vårt tilbud. Vi rekrutterer i bolker og har akkurat åpnet en ny søknadsrunde ! Hva er Rettighetstelefonen? Rettighetstelefonen er en tjeneste som gir informasjon og veiledning om rettigheter. Tjenesten er helt gratis og helt [...]