Rettighetstelefonen søker frivillige jusstudenter og jurister

Vi søker frivillige jurister og jusstudenter ! Rettighetstelefonen er avhengig av frivillighet fra jurister og jusstudenter for å kunne opprettholde vårt tilbud. Vi rekrutterer i bolker og har akkurat åpnet en ny søknadsrunde ! Hva er Rettighetstelefonen? Rettighetstelefonen er en tjeneste som gir informasjon og veiledning om rettigheter. Tjenesten er helt gratis og helt [...]

Gratis juridisk veiledning for unge og pårørende !

Gratis juridisk veiledning for unge og pårørende! Rettighetstelefonen har nå vært i en prosjektfase i 6 måneder, og det er på tide å åpne telefonene ! I juni ble det gjennomført opplæring for alle våre frivillige, og vi har nå hele 22 frivillige jurister og jusstudenter som er kan bistå deg så godt de [...]

Prosjektledelsen er satt

Prosjektledelsen er satt Prosjektmedarbeiderne har i dag kommet seg på nett og har fått full oppdatering av prosjektleder, Olav Østbye. Alle prosjektmedarbeiderne studerer juss ved det juridiske fakultetet og jobber på frivillig basis. De representerer og tilfører Rettighetstelefonen en etterspurt kompetanse som vil bidra med å utvikle prosjektet i riktig retning. Vi vill jobbe suksessivt [...]