Om oss

ET STERKT BEHOV
Mental Helse Ungdom har lenge erfart at mange, særlig unge, synes det er vanskelig å forstå hvilke rettigheter man har krav på og hvor man kan få hjelp. Rettighetstelefonen ble derfor opprettet for å veilede unge voksne og pårørende i møte med ulike etater og rettslige problemstillinger. Tjenesten driftes av frivillige jurister og jusstudenter, som er skolert i nettopp å navigere seg frem i jungelen av ulike regelverk. Veiledningen foregår over telefon, slik at det er større rom for å stille oppfølgingsspørsmål og gå i dybden. På denne måten kan det gis gode og utfyllende svar, selv om veiledningen kun kan gis på generelt grunnlag.

MÅLGRUPPE
Rettighetstelefonen veileder og besvarer alle juridiske spørsmål. Vi hjelper personer og pårørende i alle aldre, men hovedmålgruppen vår er unge voksne. 

HVA VI BIDRAR MED
Rettighetstelefon er en tjeneste som gir informasjon og veiledning om rettigheter. Det kan være utfordrende og komplisert å forstå hva man har rett til og hvor man kan få hjelp. Rettighetstelefonen gjennomfører ikke tyngre juridiske vurderinger, men svarer på generelt grunnlag om hva den enkelte har krav på i møte med ulike etater, og ved å bistå med informasjon om hvor og hvordan man kan oppnå denne retten.

VÅR MÅLSETTING
Rettighetstelefonens målsetning er å styrke unge og voksnes rettsstilling i samfunnet, og bidra til at alle får oppfylt sine rettigheter. Vårt verdigrunnlag bygger på at alle skal ha tilgang til de rettighetene de har krav på. Omfattende regelverk og kompliserte lovtekster gjør det vanskelig å orientere seg om hvilke rettigheter man har. Målet til Rettighetstelefonen er at vi skal være et lavterskeltilbud der flest mulig kan tilbys hjelp.

VÅR ORGANISERING
Rettighetstelefonen er et prosjekt som er driftet og iverksatt av Mental Helse Ungdom. Prosjektet baserer seg i all hovedsak på frivillighet fra jusstudenter og jurister som svarer og veileder våre innringere over telefon. Studentene og juristene får opplæring og kursing slik at de best mulig kan hjelpe våre innringere.

JURIST ELLER JUSSTUDENT?
Jurist eller jusstudent? Ønsker du å bidra? Les mer her !

BIDRAG FRA ORGANISASJONER OG PRIVATPERSONER
Ettersom at prosjektet er basert på frivillighet har vi veldig stramme økonomiske rammer. Ønsker din organisasjon å bidra med kompetanse eller å støtte prosjektet finansielt er det bare å ta kontakt. Ingen bidrag er for små eller for store.

 

[/one_full]