Om oss

ET STERKT BEHOV
I følge Folkehelseinstituttet kan vi til enhver tid regne med at 15-20 prosent av alle barn og unge mellom 3 og 18 år har nedsatt funksjon på grunn av psykiske plager som angst, depresjon og atferdsproblemer, og at omtrent åtte prosent av barn og unge har så alvorlige problemer at det tilfredsstiller kriteriene til en psykisk lidelse.

Mental Helse Ungdom erfarer at det kan være svært vanskelig å orientere seg i en jungel av rettigheter og paragrafer. Særlig gjelder dette barn og ungdom – som ikke er vant med å orientere seg på samme måte som voksne. Fra og med fylte 16 år skal en person kunne oppsøke, samtykke til og motta helsehjelp uten foresattes involvering og/eller samtykke

EXTRASTIFTELSEN
Rettighetstelefonen er finansiert av Mental Helse Ungdom og ExtraStiftelsen.
ExtraStiftelsen er frivillighetens egen stiftelse. Som en sentral aktør innen frivillighet og helse bidrar ExtraStiftelsen til å realisere prosjekter og forskning som fremmer fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet. Prosjektene spenner fra små, lokale aktiviteter ledet av ildsjeler, til forskningsprosjekter i verdensklassen.

MÅLGRUPPE
Målgruppen for dette prosjektet er ungdom i aldersgruppen 16 til 30 år som møter på utfordringer i møte med ulike etater, og som trenger bistand til å finne ut av hvilke rettigheter man har. Årsaken til den nedre aldersgrense er at man har selvbestemmelse i helsesaker fra man er 16 år. Denne telefonen sikter seg i utgangspunktet ikke inn på andre aldersgrupper, men vi besvarer alle telefoner.

HVA VI BIDRAR MED
Det vår rettighetstelefon vil bidra med er informasjon om hvilke rettigheter man har i kontakt med førstelinje, herunder kommunale tilbud og fastlegen med mer og andrelinje herunder sykehus, BUP, avtalepsykologi og NAV, men også i møte med utdanning og arbeidsliv. Vi kan kun bidra med informasjon om hvilke rettigheter du har i møte med ulike institusjoner. Vi har dessverre ikke muligheten eller tillatelse til å gjøre juridiske vurderinger, men kan kun uttale oss på generelt grunnlag.

VÅR MÅLSETTING
Målsetningen med prosjektet er å sette primært ungdom og sekundært deres pårørende i stand til å navigere seg gjennom hvilke rettigheter en har i møte med ulike etater og ikke minst hvor og hvordan en kan gå frem for å få hjelp.

VÅR ORGANISERING
Rettighetstelefonen er et prosjekt som er driftet og iverksatt av Mental Helse Ungdom med finansiell støtte fra ExtraStiftelsen. Prosjektet baserer seg i all hovedsak på frivillighet fra jusstudenter og jurister som svarer og veileder våre innringere over telefon. Studentene og juristene får opplæring og kursing slik at de best mulig kan hjelpe våre innringere.

JURIST ELLER JUSSTUDENT?
Jurist eller jusstudent? Ønsker du å bidra? Les mer her !

BIDRAG FRA ORGANISASJONER OG PRIVATPERSONER
Ettersom at prosjektet er basert på frivillighet har vi veldig stramme økonomiske rammer. Ønsker din organisasjon å bidra med kompetanse eller å støtte prosjektet finansielt er det bare å ta kontakt. Ingen bidrag er for små eller for store.