Partnere

Rettighetstelefonen er avhengig av gode partnere som bidrar med kompetanse og finansiell støtte. Nedenfor kan du lese litt om våre forskjellige partnere og hva de bidrar med.

Ønsker du å bidra? Vil du bli en partner? Ta kontakt !

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE

Extrastiftelsen
ExtraStiftelsen er frivillighetens egen stiftelse. Som en sentral aktør innen frivillighet og helse bidrar ExtraStiftelsen til å realisere prosjekter og forskning som fremmer fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet. Prosjektene spenner fra små, lokale aktiviteter ledet av ildsjeler, til forskningsprosjekter i verdensklassen. ExtraStiftelsen har vært avgjørende for å finansiere rettighetstelefonen !

Besøk gjerne Extrastiftelsen sine nettsider: www.ExtraStiftelsen.no 

Pasient- og brukerombudet
​Stortinget har bestemt at det skal være et ombud i hvert fylke som kan hjelpe pasienter og brukere som ikke får den hjelpen eller den behandlingen de mener de har behov for. Pasient- og brukerombudet er på så måte et lavterskeltilbud og et talerør for pasienter og brukere som synes det er vanskelig å ivareta egne interesser. Pasient- og brukerombudet bidrar med sin lange erfaring og kompetanse, samt at vi har workshops sammen hvor vi tar opp relevante problemstillinger og utfordringer.

Besøk gjerne pasient- og brukerombudet sine nettsider: https://helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet