Prosjektledelsen er satt

Prosjektmedarbeiderne har i dag kommet seg på nett og har fått full oppdatering av prosjektleder, Olav Østbye.

Alle prosjektmedarbeiderne studerer juss ved det juridiske fakultetet og jobber på frivillig basis. De representerer og tilfører Rettighetstelefonen en etterspurt kompetanse som vil bidra med å utvikle prosjektet i riktig retning. Vi vill jobbe suksessivt fremover mot åpningen i august for at tilbudet skal bli best mulig for våre innringere.

Vårt ønske er at dette tilbudet skal kunne utgjøre en forskjell i hverdagen til våre innringere og forhåpentligvis, med tiden til hjelp, bidra til en positiv utvikling.
Vi vil fortløpende komme med oppdateringer når nye milepæler blir nådd.

Lurer du på hvem våre nye prosjektmedarbeidere er? Ta en titt her.
Har du noen spørsmål til oss eller ønsker å bidra? Da er det bare å ta kontakt.

Vi ønsker alle en fortsatt fin uke,

 

Med vennlig hilsen,

Prosjektledelsen – Rettighetstelefonen

 

Følg oss gjerne på sosiale medier for fortløpende oppdateringer !