Vi søker frivillige jurister og jusstudenter !

Rettighetstelefonen er avhengig av frivillighet fra jurister og jusstudenter for å kunne opprettholde vårt tilbud.
Vi rekrutterer i bolker og har akkurat åpnet en ny søknadsrunde !

Hva er Rettighetstelefonen?
Rettighetstelefonen er en tjeneste som gir informasjon og veiledning om rettigheter. Tjenesten er helt gratis og helt anonym.

Prosjektets overordnede mål er å være en enkel, sikker og pålitelig informasjonskanal for personer som trenger råd og veiledning om hvilke rettigheter de har krav på, og hvor de eventuelt kan sikre seg disse rettighetene.

Rettighetstelefonen besvarer telefoner fra alle aldersgrupper og pårørende.

Telefonlinjene er bemannet tirsdager og torsdager fra kl. 18.00 – 21.00 av frivillige jusstudenter og jurister. Vi holder til sentralt i Oslo sentrum i Mental Helse Ungdom sine lokaler.

Hva kreves av en frivillig?
– Du må ha fullført og bestått 2. avdeling.
– Det å kunne hjelpe andre i en vanskelig situasjon motiverer deg.
– Du må minimum kunne ta på deg 2-3 vakter per måned og delta på en dag med opplæring/kursing.
– Du må kunne jobbe selvstendig, men også samarbeide med andre.

Hvorfor melde seg som frivillig?
– Du vil tidlig få et stort og tungt ansvar som gir deg en unik erfaring samtidig som du hjelper de som trenger det mest.
– Vi kan være en døråpner til videre karriere og er behjelpelige tilbake så langt det lar seg gjøre.
– Du blir en del av et sosialt miljø med likestilte jusstudenter og jurister.

Hvilke rettsområder jobber dere innenfor?
Vi mottar spørsmål innenfor de fleste rettsområder, og som frivillig kommer man ofte borti spennende problemstillinger. I Rettighetstelefonen vil man få prøvd seg på en praktisk anvendelse av jussen og finne ut av problemstillinger man ikke tidligere kjente til.

Hvordan søker jeg?
Send CV, karakterutskrift og en kort søknad på maks 1 side til hei@rettighetstelefonen.no

Når er fristen?
– 21. februar 2021.

Med vennlig hilsen,

Prosjektledelsen – Rettighetstelefonen

Følg oss gjerne på sosiale medier for fortløpende oppdateringer !