Vi søker frivillige jurister og jusstudenter !

Rettighetstelefonen er avhengig av frivillighet fra jurister og jusstudenter for å kunne opprettholde vårt tilbud.
Vi rekrutterer i bolker og har akkurat åpnet en ny søknadsrunde !

Hva er rettighetstelefonen?
Rettighetstelefonen er et tilbud til unge i aldersgruppen 16 – 30 år som møter på utfordringer i møte med ulike etater og som trenger bistand til å finne ut hvilke rettigheter man har. Selv om vi ikke sikter oss inn mot andre aldersgrupper så besvarer vi alle telefoner, og vi mottar også flere henvendelser fra pårørende.
Vi har åpent 2 kvelder i uken fra 18.00 – 21.00.
Vi har hatt åpent siden august 2017 og du kan sjekke ut våre frivillige på siden våre frivillige.

Hva kreves av en frivillig?
– Du må ha fullført og bestått 2. avdeling
– Du må trives i et sosialt miljø
– Det å kunne hjelpe andre i en vanskelig situasjon motiverer deg
– Du må minimum kunne ta på deg 2 vakter per måned og delta på en dag med opplæring/kursing.

Hvorfor melde seg som frivillig?
– Du vil tidlig få et stort og tungt ansvar som gir deg en unik erfaring samtidig som du hjelper de som trenger det mest.
– Vi kan være en døråpner til videre karriere og er behjelpelige tilbake så langt det lar seg gjøre.
– Du melder deg frivillig opp til hvilke vakter du selv ønsker.
– Du blir en del av et sosialt miljø med likestilte jusstudenter og jurister.

Hvor mange skal ansettes?
– Vi skal ansette 10-15 nye frivillige.

Hvilke rettsområder jobber dere innenfor?
Vi jobber bredt, men hovedsakelig retter tilbudet seg mot kommunale tilbud, fastlege, sykehus, BUP, avtalepsykolog, NAV, utdanning og arbeidsliv. Erfaringsmessig mottar vi imidlertid spørsmål innenfor de fleste rettsområder, og som frivillig kommer man ofte borti spennende problemstillinger som man ikke har lest i fagteorien på studiet. I Rettighetstelefonen vil man derfor få prøvd seg på praktiske anvendelser av jussen, og sammen med andre frivillige på vakten finne ut av problemstillinger man ikke tidligere kjenner til.

Hvor finner jeg mer informasjon?
Du kan klikke her for mer informasjon. Er det fortsatt noe du savner så kan du benytte deg av skjemaet på siden eller ta kontakt per telefon.

Hvordan søker jeg?
Send CV, karakterutskrift og en kort søknad på maks 1 side til hei@rettighetstelefonen.no

Når er fristen?
– 1. september 2019.

Med vennlig hilsen,

Prosjektledelsen – Rettighetstelefonen

Følg oss gjerne på sosiale medier for fortløpende oppdateringer !