RING RETTIGHETSTELEFONEN

Vi tar imot alle telefoner og vi prøver å bistå deg på best mulig måte innenfor alle rettsområder. Særlig kan vi hjelpe deg med informasjon om dine rettigheter i kontakt med:

  • Kommunale tilbud
  • Fastlege
  • Sykehus
  • BUP
  • Avtalepsykolog
  • NAV
  • Utdanning og arbeidsliv
  • Annet – bare ta kontakt!

Åpningstider
Våre åpningstider kan variere fra uke til uke ettersom at hele tjenesten er basert på frivillighet fra jusstudenter.
Du kan klikke her for å se våre åpningstider fremover.

Mobiltakst
Det er ditt eget abonnement som avgjør hva du betaler for å ringe oss. Vi tar ikke noe betalt.

Vårt tilbud
Vi tilpasser all informasjon så godt vi kan utifra hvilke behov du har og hvilken livssituasjon du befinner deg i.
Det er frivillige jusstudenter og jurister som besvarer telefonen innenfor våre åpningstider. Vi kan kun bidra med informasjon om hvilke rettigheter du har i møte med ulike instutisjoner. Vi har dessverre ikke muligheten eller tillatelse til å gjøre juridiske vurderinger, men kan kun uttale oss på generelt grunnlag.

Ingen spørsmål er for dumme. Er du i tvil, så er du ikke i tvil, ring oss !

Taushetsplikt
Alle frivillige og andre som deltar i prosjektet rettighetstelefonen har taushetsplikt. Du kan være trygg på at det du forteller oss, blir hos oss.

Personopplysninger
Vi lagrer ingen personopplysninger. Det eneste vi lagrer utover statistikk (som beskrevet nedenfor) er et saksnummer dersom vi ikke kan svare deg på direkten. Du ringer da opp igjen på et avtalt tidspunkt, oppgir saksnummeret ditt og får svar.
Når du ringer inn anonymiserer vårt IT-system ditt telefonnummer, slik at vi ikke kan se hvilket telefonnummer du ringer fra.

Statistikk
For å kunne uttale oss om hvor mange vi bistår så noterer vi ned en meget enkel statistikk for hver innringer, denne inneholder:
– Dato
– Tidspunkt
– Kategorien for ditt spørsmål
– Emnet for ditt spørsmål
– Spørsmålet ditt (Vi lagrer ikke informasjon som kan avsløre hvem du er)
– Lengden på samtalen