Jusstudent eller jurist? Vi trenger deg!

Klikk her !

OM RETTIGHETSTELEFONEN

Rettighetstelefonen er et prosjekt driftet og iverksatt av Mental Helse Ungdom.

Prosjektet baserer seg i all hovedsak på frivillighet fra jusstudenter og jurister som besvarer telefoner og veileder våre innringere.

Du kan lese mer om prosjektet her.

ÅPNINGSTIDER

Våre åpningstider kan variere da tilbudet er basert på frivillighet. I utgangspunktet har vi åpent tirsdag og torsdag fra klokken 18.00 – 21.00.

Du kan sjekke våre åpningstider fra uke til uke ved å klikke her.

Vi besvarer alle telefoner ved kapasitet !

RING OSS

Vårt telefonnummer: +47 21 456 007

Våre frivillige jusstudenter bidrar med informasjon og veiledning om hvilke rettigheter du har.

Tilbudet er helt gratis og helt anonymt!

Ingen spørsmål er for dumme ! 🙂